07Giangilberto Monti
Superligue
(1993) 33 tours discomix  Carosello Records / Ricordi  CIX 71

textes Giangilberto Monti
musiques Laura Fedele
production artistique
Walter Tesoriere et Giangilberto Monti
1. Superlega (Superligue)
(remix version)
2. Superlega (Superligue)
(fm radio version)
3. Superlega (Superligue)
funky version)
4. Superlega (Superligue)
(tam-tam version)